Subaru of Hamilton and Niagara Running Series (short distance series)
Jerry's Short Distance Series Races Number of Eligible
Participants 1FamilyDay 2Jordan 3ConfPark 3ConfParkwithdog 4Peachbud 5Beamsville 6Grapes 7Halloween 8Casablanca Grand Total Races Points
SF-14
Lydia Stares SF-14 10 10 20 10 50 4 50
Alexandra Nickel SF-14 10 10 20 2
Natalie Woehl SF-14 10 10 1
Dorothy Brown SF-14 10 10 1
Emily Tanser SF-14 10 10 1
benjamin vanmaanen SF-14 9 9 1
Mya Van Wely SF-14 9 9 1
Hannah Clark SF-14 9 9 1
Natalie LeDonne SF-14 9 9 1
Sophia Wegner SF-14 9 9 1
Sierra Sardo SF-14 9 9 1
Ria Demetillo SF-14 9 9 1
Nicola Whitlock SF-14 8 8 1
Janika Stout SF-14 8 8 1
Taryn Harle SF-14 8 8 1
Lucy Brain SF-14 8 8 1
Kaelin Sutor SF-14 8 8 1
Chloe Ciardullo SF-14 8 8 1
Ashi Mana-ay SF-14 8 8 1
Ava Bosiljevan SF-14 7 7 1
Meredith Warkentin SF-14 7 7 1
Sadie Kelly SF-14 7 7 1
Olivia Ewen SF-14 7 7 1
Tierney Pomfret SF-14 7 7 1
Olivia Brain SF-14 6 6 1
Ella Smilsky SF-14 6 6 1
Anna Durand SF-14 6 6 1
Olivia Hammond-Srsan SF-14 6 6 1
Abigail Brain SF-14 5 5 1
Ava Woodland SF-14 5 5 1
Emily Smilsky SF-14 5 5 1
Amelie Thanasse SF-14 4 4 1
Lucy LeDonne SF-14 4 4 1
Sophia Cino SF-14 4 4 1
Abigail Ortiz-Herfst SF-14 3 3 1
Scarlett Allingham SF-14 3 3 1
Marla Irwin SF-14 3 3 1
Jessica Higgs SF-14 2 2 1
JENNA SINCLAIR SF-14 2 2 1
Wavey Middleton SF-14 1 1 1
Amy Brown SF-14 1 1 1
Faith Grydsuk SF-14 0 0 1
Erin Davidson SF-14 0 0 1
Adia Binfield SF-14 0 0 1
Sarah Puhl SF-14 0 0 1
Jessica Vaughan SF-14 0 0 1
Brooke Grydsuk SF-14 0 0 1
Megan Irish SF-14 0 0 1
Candace Camilleri SF-14 0 0 1
Katryna Zydownyk SF-14 0 0 1
SF15-19
Elizabeth McBride SF15-19 20 20 1
Lexy Pakenham-Troth SF15-19 9 10 19 2
Sarah Coburn SF15-19 10 10 1
Heather Sheldon SF15-19 10 10 1
Paulina Sergnese SF15-19 10 10 1
Madeleine Nolan SF15-19 10 10 1
Izzy Rotsaert SF15-19 10 10 1
Abby Nickerson SF15-19 10 10 1
Alannah DeAngelis SF15-19 9 9 1
Emma Orzel SF15-19 9 9 1
Sarah Van der Valk SF15-19 8 8 1
Rebecca Stares SF15-19 8 8 1
Danica Buys SF15-19 8 8 1
Hailey Adzija SF15-19 7 7 1
Brenna Merritt SF15-19 7 7 1
Rebekah Wegner SF15-19 6 6 1
Emily Stevens SF15-19 6 6 1
Madelaine Higgs SF15-19 5 5 1
Hailey Buys SF15-19 4 4 1
SF20-24
Deanna Brasz SF20-24 8 10 20 10 48 4 48
Alyssa DeAngelis SF20-24 7 9 18 34 3
Brittany Noonan SF20-24 9 5 4 18 3
Julia Wegiel SF20-24 16 16 1
Marissa Peacock SF20-24 8 3 11 2
Deanna Bartels SF20-24 10 10 1
Mary Orr SF20-24 10 10 1
Erin Snelgrove SF20-24 10 10 1
Julie Hambleton SF20-24 10 10 1
alexandra kotwa SF20-24 10 10 1
Courtney Hatton SF20-24 10 10 1
Rachael Wright SF20-24 9 9 1
Ocean Johnson-Storey SF20-24 9 9 1
Lauren Locco SF20-24 9 9 1
Kasandra Brownridge SF20-24 9 9 1
Ewelina Pawlowski SF20-24 9 9 1
Daniela Kovacevic SF20-24 8 8 1
Melissa Gurney SF20-24 8 8 1
Janna Malone SF20-24 8 8 1
Charlotte Bamford SF20-24 7 7 1
Natasha Buys SF20-24 7 7 1
Rebecca Painter SF20-24 7 7 1
Stephanie Di Pelino SF20-24 7 7 1
Christina McPhee SF20-24 6 6 1
Jenna Padfield SF20-24 6 6 1
Jacqueline-Lee Glover SF20-24 6 6 1
Rachel Buys SF20-24 6 6 1
Bianca DiBellonia SF20-24 6 6 1
Bridget Monkman SF20-24 5 5 1
Esther Dixon SF20-24 5 5 1
Dhanya Varghese SF20-24 5 5 1
Desi Medeiros SF20-24 5 5 1
Jocelyn Witlox SF20-24 4 4 1
Kimberly Au SF20-24 4 4 1
tia canaris SF20-24 4 4 1
Andrea Hillen SF20-24 4 4 1
Brittany Strickland SF20-24 3 3 1
Alyssa Louras SF20-24 3 3 1
Katlyn Dundas SF20-24 3 3 1
Christiana Kerckaert SF20-24 2 2 1
IBADA ABDIRAHMANN SF20-24 2 2 1
Julia Van Brussel SF20-24 2 2 1
Kate Gifford SF20-24 1 1 1
Kristen Smyth SF20-24 1 1 1
Allison Langbrock SF20-24 1 1 1
Emma Shaw SF20-24 0 0 1
Abigail Duerksen SF20-24 0 0 1
Rebecca Hilhorst SF20-24 0 0 1
Kristie Ritzmann SF20-24 0 0 1
Sarah Hart SF20-24 0 0 1
SF25-29
Brittany Marriott SF25-29 10 8 7 8 7 9 16 10 75 8 75
Stephanie Menevissis SF25-29 8 10 8 10 14 50 5 50
Tanya Kore SF25-29 9 9 10 20 48 4 48
Katelyn Elliott SF25-29 10 9 19 2
Katie Heckman SF25-29 10 9 19 2
KATI GORDON SF25-29 18 18 1
Jessica Andrusko SF25-29 5 9 14 2
Jessica McGillvray SF25-29 12 12 1
Belen Murch SF25-29 0 6 5 11 3
Taylor Creary SF25-29 10 10 1
kaitland grassing SF25-29 3 7 10 2
Sarah Buttigieg SF25-29 10 10 1
Lindsay Sparling SF25-29 8 2 10 2
Emily Meikle SF25-29 9 9 1
Katherine Houston SF25-29 9 0 0 9 3
Lindsey Clairmont SF25-29 0 7 2 9 3
Larissa Hattin SF25-29 8 8 1
Kylie Lawson SF25-29 2 6 8 2
Val Vocal SF25-29 8 0 8 2
Carla Ortiz SF25-29 8 8 1
Alicia Carter SF25-29 8 8 1
Kristina Trigatti SF25-29 7 7 1
Hillary Mosker SF25-29 7 7 1
Stephanie Wright SF25-29 7 7 1
Heather Werkman SF25-29 6 6 1
Laura Coward SF25-29 6 6 1
Ashley Edwardson SF25-29 6 6 1
Brandy Trunk SF25-29 6 6 1
Aleksandra Bosanac SF25-29 6 6 1
Brittney Nelson SF25-29 5 5 1
Jessica Shannon SF25-29 5 5 1
Cally Dixon SF25-29 5 5 1
Michelle Czaplicki SF25-29 4 4 1
Jessica Yaguchi SF25-29 4 4 1
Johanna Palma SF25-29 4 4 1
Alysha Austin SF25-29 4 4 1
Liz Kikkert SF25-29 4 4 1
Katyna Cobum SF25-29 4 4 1
Lindsay Clairmont SF25-29 3 3 1
Kathryn Sinopoli SF25-29 3 3 1
Gloria Di Sabatino SF25-29 3 3 1
Heather Struyk SF25-29 3 3 1
Mandy Tam SF25-29 2 2 1
Elrey Botha SF25-29 2 2 1
Terry Riley SF25-29 2 2 1
Holly Hopkins SF25-29 1 1 1
Megan Moody SF25-29 1 1 1
Olivia Skonieczka SF25-29 1 1 1
Josi Salinas SF25-29 1 1 1
Bobbi Whitaker SF25-29 0 0 1
Jessica Mantesso SF25-29 0 0 1
Allison Tscherner SF25-29 0 0 1
Hannah Flint SF25-29 0 0 1
Annika West SF25-29 0 0 1
Alex Watters SF25-29 0 0 1
Alicia Gies SF25-29 0 0 1
Sarah AJAMI SF25-29 0 0 1
Jessica Davenport SF25-29 0 0 1
Jes Wood SF25-29 0 0 1
Andrea Manuel SF25-29 0 0 1
Jenny Zhao SF25-29 0 0 1
Leah Van Andel SF25-29 0 0 1
Courtney Lanthier SF25-29 0 0 1
Sarah Lorenzi SF25-29 0 0 1
Sylvia Colamartini SF25-29 0 0 1
Erin Gurr SF25-29 0 0 1
Erin PRISCIAK SF25-29 0 0 1
Tina Zielonka SF25-29 0 0 1
Alyssa Jongsma SF25-29 0 0 1
Jennifer Therrien SF25-29 0 0 0 2
EMILY DALGLEISH SF25-29 0 0 1
Emily Hutton SF25-29 0 0 1
Arielle Ross SF25-29 0 0 1
Alessia Barzetti SF25-29 0 0 0 2
Stefanie Dopson SF25-29 0 0 1
Lisa Gibbs SF25-29 0 0 1
EMMA SOSNEY SF25-29 0 0 1
Olivia Train SF25-29 0 0 1
Patricia Lico SF25-29 0 0 1
SF30-34
Natasha Guz SF30-34 9 8 0 0 0 16 6 39 7 39
Kaitlyn MacKenzie SF30-34 9 0 0 3 18 30 5 30
Anna Sarmiento SF30-34 10 8 0 5 7 30 5 30
Sonia Profetto SF30-34 20 20 1
Jill davis SF30-34 8 10 18 2
Nora Ovtcharova SF30-34 14 14 1
Thida Baillargeon-Smith SF30-34 12 12 1
Lisa Durand SF30-34 10 10 1
Katarina Balmazan SF30-34 10 10 1
Nikki Butters SF30-34 10 10 1
Areum Park SF30-34 10 10 1
Paula Miljan SF30-34 10 10 1
Katelyn Halagian SF30-34 10 10 1
Leah Ricciuti SF30-34 10 10 1
Tracy McKay SF30-34 9 9 1
Corinne Atkinson SF30-34 9 9 1
Christine Dueck SF30-34 9 9 1
Hui-Chun Wu SF30-34 8 1 9 2
AMY MCDONNELL SF30-34 7 2 9 2
RACHEAL OUTRAM SF30-34 9 9 1
Kelly Langlois SF30-34 9 9 1
KIM MCADAM SF30-34 9 9 1
Sarah Bailey SF30-34 8 8 1
Taylor Meyer SF30-34 8 8 1
HEATHER GELINAS SF30-34 8 8 1
Jennifer Zantingh SF30-34 8 8 1
Jennifer Dressel SF30-34 7 7 1
Sarah Hopkins SF30-34 7 7 1
hana lee SF30-34 7 7 1
Sarah FARRELL SF30-34 7 7 1
Jenn Neil SF30-34 7 7 1
Mary Heather Cochren SF30-34 7 7 1
Laura Whitley SF30-34 6 6 1
Maria Oliveira SF30-34 0 6 6 2
Katie Koziarski SF30-34 6 6 1
Lisa Javoz SF30-34 6 6 1
Sara Brunet SF30-34 6 6 1
Celine Ratcliffe SF30-34 6 6 1
Susan Chang SF30-34 5 5 1
Karen Linseman-Brown SF30-34 5 5 1
Danyse Van Dam SF30-34 5 5 1
Meghan Langeraap SF30-34 5 5 1
Jennifer Johnstone SF30-34 5 5 1
Ashley McKean SF30-34 5 5 1
Kristyn Di Maria SF30-34 4 4 1
Lindsay Zylstra SF30-34 0 4 4 2
Krista Cameron SF30-34 4 4 1
Kelly Sproat SF30-34 4 0 4 2
Lisa Gillies SF30-34 4 4 1
Marsha Chausse SF30-34 4 4 1
Julieann Lofthouse SF30-34 4 4 1
Laura Skelton SF30-34 3 0 3 2
Lisa Dumont SF30-34 0 3 3 2
Jennifer Hogan SF30-34 3 3 1
Laura Lizmore SF30-34 3 3 1
Heather Gilfillan SF30-34 3 3 1
LEISHA CARRIER SF30-34 0 2 2 2
Giselle Chin SF30-34 2 2 1
Lisa Javor SF30-34 2 2 1
danielle soo lum SF30-34 2 2 1
Laura Bosch SF30-34 2 2 1
Jaclyn Racicot SF30-34 1 1 1
Jessica Thibault SF30-34 1 1 1
Keri Maclellan SF30-34 1 1 1
Kate Gottli SF30-34 1 1 1
Khamber McPherson-Easey SF30-34 0 0 1
Raina Coolen SF30-34 0 0 1
Stephanie Gallo SF30-34 0 0 1
Melissa Bosscher SF30-34 0 0 1
Janna Earls SF30-34 0 0 1
Sarah Dean SF30-34 0 0 1
Gemma Dale SF30-34 0 0 1
Rachel Peters SF30-34 0 0 1
Taylor Mynlieff SF30-34 0 0 1
Sarah Lawson SF30-34 0 0 1
Amanda Sentineal SF30-34 0 0 1
Kathleen Bingham SF30-34 0 0 1
Britney Rodgers SF30-34 0 0 1
Sarah Mullen SF30-34 0 0 1
Allison Pelette SF30-34 0 0 1
claire byrne SF30-34 0 0 1
Nina Webster SF30-34 0 0 1
Katharine Christopoulos SF30-34 0 0 1
Melissa MacEwen SF30-34 0 0 1
Jennifer Bull-Wagner SF30-34 0 0 1
Erin Storm SF30-34 0 0 1
Jackie Poole SF30-34 0 0 1
Amanda Hill SF30-34 0 0 1
Thanh Nguyen SF30-34 0 0 1
Kate Wade SF30-34 0 0 1
Meaghan Hawkins SF30-34 0 0 1
Kathryn Herfst- Ortiz SF30-34 0 0 1
Bethany Moodie SF30-34 0 0 1
Erin McNiven SF30-34 0 0 1
Steff Jansen SF30-34 0 0 1
Ashley Griffin SF30-34 0 0 1
Erin Schutten SF30-34 0 0 1
Andrea Snetivy SF30-34 0 0 1
Sarah Lamothe SF30-34 0 0 0 2
Sheena Erhardt SF30-34 0 0 1
Virginia Jonker SF30-34 0 0 1
Meaghan Pearson SF30-34 0 0 1
Lea Peacock SF30-34 0 0 1
Tracie Jones SF30-34 0 0 0 2
Tara Gonzalez SF30-34 0 0 1
stephanie BUNKER SF30-34 0 0 1
Karen Rhodes SF30-34 0 0 1
Elisa Galle SF30-34 0 0 1
Ellie Belanger SF30-34 0 0 1
Kristina Jessome SF30-34 0 0 1
Kristin Butler-Schmidt SF30-34 0 0 1
Jenn Kozak SF30-34 0 0 1
Mark Schmidt SF30-34 0 0 1
Brooke Smiley SF30-34 0 0 1
krista jorgensen SF30-34 0 0 1
Jaime Chandler SF30-34 0 0 1
SF35-39
mary tatti SF35-39 9 8 10 10 10 20 67 6 67
Karyn Pedersen SF35-39 8 9 9 18 44 4 44
tanya tomlinson SF35-39 6 7 7 20 3
Krista Neilson SF35-39 16 16 1
Claudia Villalon SF35-39 1 7 7 15 3
Jaclyn Napoleon SF35-39 14 14 1
Alison Hoven SF35-39 6 8 14 2
Kelly Bolibruck SF35-39 4 9 13 2
Cheryl Tiessen SF35-39 12 12 1
Janet Ryan SF35-39 7 4 11 2
Hayley Swain SF35-39 0 10 10 2
Leanne Geffros SF35-39 0 10 10 2
Alison Duwyn SF35-39 10 10 1
Katie bernhard SF35-39 10 10 1
Robyn Collins SF35-39 10 10 1
Beth Abbot SF35-39 10 10 1
Jennifer Schilling SF35-39 9 9 1
Jessica Wegener SF35-39 9 9 1
Rachel Brown SF35-39 9 0 0 9 3
Shauna Boyle SF35-39 9 9 1
TANYA KENESKY SF35-39 8 8 1
Andie Loomis SF35-39 8 8 1
Meghan Carlomusto (McEwen) SF35-39 8 8 1
Sandy Bruce SF35-39 8 8 1
Heather Cusson SF35-39 8 8 1
Jennifer Greene SF35-39 0 8 8 2
CHRISTA JACKSON SF35-39 7 7 1
Laura Clausen SF35-39 7 0 7 2
Terena Jacques SF35-39 6 6 1
Nancy Desruisseaux SF35-39 6 6 1
Jenn Pybus SF35-39 6 6 1
Brenda MaGarrey SF35-39 6 6 1
SANDRA NOBRE SF35-39 6 6 1
Angela Psiloyenis SF35-39 5 5 1
Channon Corstorphine SF35-39 5 5 1
Christine Lynn SF35-39 5 5 1
Caroline Silva SF35-39 5 5 1
Rebecca Featherstone SF35-39 5 5 1
Misti Ferrusi SF35-39 5 5 1
Julie Tanos SF35-39 0 4 4 2
Shauna Ribaric SF35-39 4 4 1
Michelle Macnab SF35-39 4 4 1
Elise Boisclair SF35-39 4 4 1
Jenn Plenderleith SF35-39 4 4 1
Jackie Shaw SF35-39 3 3 1
Melanie Spratt SF35-39 3 3 1
Melissa Bishop SF35-39 3 3 1
Tamara Wartman SF35-39 3 3 1
tanya toml SF35-39 3 3 1
Kristy Kingma SF35-39 0 3 3 2
Coleen Power SF35-39 2 2 1
Sheila Howells SF35-39 0 2 2 2
TRISH WEST SF35-39 2 2 1
Angela Mussio SF35-39 2 2 1
Candice Babbey SF35-39 0 2 2 2
Katie Mackie SF35-39 2 2 1
Andrea Dyack SF35-39 0 2 0 0 2 4 2
Katie Mussari SF35-39 1 1 1
Melissa Clark SF35-39 1 1 1
Shannon Corstorphine SF35-39 1 1 1
Michelle Fernandes SF35-39 1 1 1
Nicole deJonge SF35-39 0 0 1
Sheena Hawkins SF35-39 0 0 1
Kara Niclasen SF35-39 0 0 1
Lee-Ann Snow SF35-39 0 0 1
Ashley Stannard SF35-39 0 0 1
fiona Pond SF35-39 0 0 0 2
Kim Priede SF35-39 0 0 1
Elizabeth Parkes SF35-39 0 0 1
Sara Wardell SF35-39 0 0 1
Megan Todd SF35-39 0 0 1
Dawn Anastasi SF35-39 0 0 1
Nicole Moffat SF35-39 0 0 1
Amanda Tasker SF35-39 0 0 1
Laura Hanke SF35-39 0 0 1
Miriam Garcia SF35-39 0 0 1
Robyn Pearson SF35-39 0 0 1
Niki Shakyaver SF35-39 0 0 1
Anna Biela SF35-39 0 0 1
Chrissy Sadowski SF35-39 0 0 1
Taryn Ferguson SF35-39 0 0 1
Kim Sharpe SF35-39 0 0 1
Joanne Craig SF35-39 0 0 1
Amber Herechuk SF35-39 0 0 1
Anne Kalagian SF35-39 0 0 1
Krista Nicholson SF35-39 0 0 1
Stacey Dearman SF35-39 0 0 0 2
Jessica Marshall SF35-39 0 0 1
Amy Tousignant SF35-39 0 0 1
Summer Adams SF35-39 0 0 1
Sarah Pegg SF35-39 0 0 1
Miranda Draper SF35-39 0 0 1
Cammy Austin SF35-39 0 0 1
Alison Barto SF35-39 0 0 1
Christine Prest SF35-39 0 0 1
Frederique Myers SF35-39 0 0 1
Shauna Seguin SF35-39 0 0 1
Justyna Tietz SF35-39 0 0 1
Shannon Sutor SF35-39 0 0 0 2
Cindy Strampel SF35-39 0 0 1
Kate Nice SF35-39 0 0 1
Erin McIlroy SF35-39 0 0 1
Karen Sabatini SF35-39 0 0 1
Amy Cheatley SF35-39 0 0 1
Jennifer Blenkhorn SF35-39 0 0 1
Isabelle Auger SF35-39 0 0 1
Kirsten McCauley SF35-39 0 0 1
Amy Harvey SF35-39 0 0 1
Christiane Rutledge SF35-39 0 0 1
Andrea Lochner SF35-39 0 0 1
Angelina Jans SF35-39 0 0 1
Bernice Warkentin SF35-39 0 0 1
Tricia Vanderkooy SF35-39 0 0 0 2
Erin Rehus SF35-39 0 0 1
Mary-Leah Albano SF35-39 0 0 1
Christine Cadeau SF35-39 0 0 1
Sharlene MacLennan SF35-39 0 0 1
Wendy Million SF35-39 0 0 1
Christina O'Leary SF35-39 0 0 1
SF40-44
Melissa O'Brien SF40-44 9 9 9 9 20 56 5 56
Elysia Skrzypek SF40-44 7 5 16 10 38 4 38
Shelley Foster Madill SF40-44 10 0 5 0 0 12 9 36 7 36
Melanie Bognar SF40-44 8 0 6 14 28 4 28
Lucie Palka SF40-44 7 7 4 18 3
Doreen Weise SF40-44 18 18 1
Micheline Mallet SF40-44 0 4 0 0 0 6 7 17 7 17
Heather DeVries SF40-44 6 7 13 2
vanessa moors SF40-44 10 10 1
Katherine Kay SF40-44 10 10 1
Sharon Gallant SF40-44 10 10 1
Sandra Whitford SF40-44 10 10 1
Trudie Smith SF40-44 10 10 1
Jennifer Montesanto SF40-44 10 10 1
Janene McCollum-Boyko SF40-44 10 10 1
Deborah Keddy SF40-44 9 9 1
Beverly Van Wely SF40-44 9 9 1
Jennifer Farr SF40-44 9 9 1
Andrea Walker SF40-44 8 8 1
Tina Perilli SF40-44 8 8 1
Jenn Ellis SF40-44 8 8 1
Amy Pauli SF40-44 8 8 1
Amy Wilson SF40-44 8 8 1
Laura Price SF40-44 8 8 1
Christa Kries SF40-44 8 8 1
Shelley Parkes SF40-44 8 8 1
Brandi Roberts SF40-44 7 7 1
ANDREA GOOD SF40-44 7 7 1
Lee-Ann Kraus SF40-44 7 7 1
Michelle Soo Lum SF40-44 0 6 6 2
Angelle Mailow SF40-44 6 6 1
Shelley Barrick SF40-44 6 6 1
Maggie Warneke SF40-44 6 6 1
Deborah Logar SF40-44 6 6 1
Danielle Perkin SF40-44 5 5 1
Amy Nicol SF40-44 5 5 1
Rebecca McKenzie SF40-44 5 5 1
Stacey Essery SF40-44 5 5 1
Darlene Shaw SF40-44 4 4 1
Natalie Brochu SF40-44 4 0 4 2
julia johnson SF40-44 4 4 1
Karen Mueller SF40-44 0 0 4 4 3
Amber Nelson SF40-44 4 4 1
AMY SCHMIDT SF40-44 3 3 1
Cindy Yerich SF40-44 0 3 3 2
Michelle Wilson SF40-44 3 3 1
Shanni Philp SF40-44 3 3 1
Fran Oliveira SF40-44 3 3 1
Deb Mawdsley SF40-44 2 2 1
Nicole Sale SF40-44 2 2 1
Penny Smith SF40-44 2 2 1
Lori Kobos SF40-44 0 2 2 2
Deanna Colgan SF40-44 2 2 1
Sara Flegg Denardis SF40-44 2 2 1
Jennifer Reynders SF40-44 1 1 1
Kelly Wilkinson SF40-44 1 1 1
cheryl davis SF40-44 1 1 1
Rose Wolaniuk SF40-44 1 0 1 2
jade stafford SF40-44 1 1 1
Tracy Ellis SF40-44 0 0 1
Jennifer Grosvenor SF40-44 0 0 1
JACQUELINE TERENCE SF40-44 0 0 1
Maxine Poulsen SF40-44 0 0 1
Tanya Ward SF40-44 0 0 1
Danielle Moss SF40-44 0 0 1
Reiko Repple SF40-44 0 0 1
Jen Campbell SF40-44 0 0 1
Sylvie Leblanc SF40-44 0 0 1
Patricia Bryk SF40-44 0 0 1
Angela Di Paola SF40-44 0 0 1
Karen Fulton SF40-44 0 0 1
Shelly Irvine SF40-44 0 0 1
Jenn Stayzer SF40-44 0 0 1
Jennifer Coote SF40-44 0 0 1
Rita Vaughan SF40-44 0 0 1
Lynn Dickhout SF40-44 0 0 1
Ethna Bernat SF40-44 0 0 1
Ildiko Smilsky SF40-44 0 0 1
Melanie Sunday SF40-44 0 0 0 2
Reta Bertrand SF40-44 0 0 1
Julie Catsioulis SF40-44 0 0 1
Kylie Boyd SF40-44 0 0 1
Claudia Castellanos SF40-44 0 0 1
Kasia Malinowska Ducharme SF40-44 0 0 1
Julie Raso SF40-44 0 0 1
Dalia Gough Anderson SF40-44 0 0 1
Dana Lawson SF40-44 0 0 1
Faith Winter SF40-44 0 0 1
Ant Woodland SF40-44 0 0 1
lia kilner SF40-44 0 0 1
Katie Cino SF40-44 0 0 1
Anita Cheng SF40-44 0 0 1
Marija Vanmaanen SF40-44 0 0 1
Candace Hatt SF40-44 0 0 1
Laura Jennings SF40-44 0 0 1
Mary Dobbie SF40-44 0 0 1
Rina D'Amico SF40-44 0 0 1
Mandy Klassen SF40-44 0 0 1
dana summach SF40-44 0 0 1
Brenda Zussino SF40-44 0 0 1
Kristyn Weening SF40-44 0 0 1
Janet Plant SF40-44 0 0 1
Jennifer White SF40-44 0 0 0 2
Rosa McGuire SF40-44 0 0 1
Caroline Nicole SF40-44 0 0 1
Sandra Brown SF40-44 0 0 1
Eve Needra SF40-44 0 0 1
Tiffany Buch SF40-44 0 0 1
Kerry Luciano SF40-44 0 0 1
Sabrina Sorley SF40-44 0 0 1
KELLY CAMBLY SF40-44 0 0 1
CINDY PARK SF40-44 0 0 1
Jen Grosvenor SF40-44 0 0 1
Elise Eastwood SF40-44 0 0 1
SARAH MACEY SF40-44 0 0 1
Laura Wright SF40-44 0 0 1
Jennifer Priestman SF40-44 0 0 1
Tara Chisholm SF40-44 0 0 1
Lora Watts SF40-44 0 0 1
Andrea Phillips SF40-44 0 0 1
Christine Di Fabio SF40-44 0 0 1
Jody Kew SF40-44 0 0 1
kathy marshall SF40-44 0 0 1
Danielle Anderson-Zydownyk SF40-44 0 0 1
SF45-49
Sandy Stares SF45-49 10 5 7 10 9 20 10 71 7 71
Sherri Campbell SF45-49 8 3 6 6 7 14 7 51 7 51
Beth Harris SF45-49 4 4 6 8 16 8 46 6 46
Debbie Iwanyzki SF45-49 6 0 3 7 9 8 9 42 7 42
Lisa Mikolich SF45-49 1 5 5 3 7 12 33 6 33
Beth Lebedyk SF45-49 10 9 19 2
Paula DeAngelis SF45-49 0 18 18 2
Suzy Miller SF45-49 10 10 1
Leslie Bickle SF45-49 10 10 1
Edel Willett SF45-49 10 10 1
Sharon Leon SF45-49 10 10 1
Wendy Turner SF45-49 10 10 1
Melissa Cohen-White SF45-49 5 0 4 9 3
Rose Bianco SF45-49 3 6 9 2
Janice de Roos SF45-49 9 9 1
Lisa Tanser SF45-49 9 9 1
Kathie Pakenham SF45-49 9 9 1
Ellen Maitland SF45-49 9 9 1
Astrid Turner SF45-49 8 8 1
Maria Callaghan SF45-49 8 8 1
Arlene Sardo SF45-49 8 8 1
LIZ WAISBERG SF45-49 8 8 1
Joan Howiesin SF45-49 8 8 1
Shawna Sheldon SF45-49 7 7 1
Vikki Livingston SF45-49 7 7 1
Janet Fast SF45-49 0 2 0 0 0 4 6 6 6
Rebecca Shannon SF45-49 6 6 1
Joan Howieson SF45-49 6 6 1
Carla Lewis SF45-49 6 6 1
Joanne D'Aloisio SF45-49 5 5 1
Sue Biggs SF45-49 5 5 1
Ellen Froemmel SF45-49 5 5 1
Sandra Smith SF45-49 4 4 1
Tanya Laurens SF45-49 4 0 4 2
Deirdre Franks SF45-49 4 4 1
Jamie Blakeley SF45-49 0 4 4 2
Sheri Otto SF45-49 3 3 1
Michelle Baptie SF45-49 3 3 1
Susie Higgs SF45-49 3 3 1
Nicole Wright SF45-49 2 2 1
Jodi Forestell SF45-49 2 2 1
Irene Stamatelakys SF45-49 2 2 1
Belinda Mattina SF45-49 2 2 1
Kathleen Olah SF45-49 2 2 1
Katie Boychuck SF45-49 1 1 1
Lydia Bovenkerk SF45-49 0 1 1 2
Kristie Conlon SF45-49 1 1 1
Keri-Lyn Durant SF45-49 1 1 1
Denise Sacco SF45-49 0 0 1
Lisa Irish SF45-49 0 0 1
roxan guise SF45-49 0 0 1
Ida Galati SF45-49 0 0 1
Cindy Aiken SF45-49 0 0 1
Christine Nadeau SF45-49 0 0 1
Melissa Krouse SF45-49 0 0 1
Pina Nicoli SF45-49 0 0 1
Cathy Ross SF45-49 0 0 1
A Grcic SF45-49 0 0 1
Marysia Camilleri SF45-49 0 0 1
Moira Shaw SF45-49 0 0 1
Rosa Afonso SF45-49 0 0 1
Sue Cowan SF45-49 0 0 1
Roxan Guies SF45-49 0 0 1
vanya vujic SF45-49 0 0 1
Joanne martin SF45-49 0 0 1
Maricel Cameron SF45-49 0 0 1
Shari Roberts SF45-49 0 0 1
Carmie Tartaglia SF45-49 0 0 1
michele lang-crawford SF45-49 0 0 1
Alison Bereczky SF45-49 0 0 0 2
Leah Uchida SF45-49 0 0 1
Carrie Haans SF45-49 0 0 1
Melinda Vandenberghe SF45-49 0 0 1
Sharon Williamson SF45-49 0 0 1
Sandra Ingram SF45-49 0 0 1
Melissa Capes SF45-49 0 0 0 2
SF50-54
Maureen Tennant SF50-54 10 10 10 10 10 7 20 10 87 8 87
Tracey Day SF50-54 9 9 8 3 14 43 5 43
Yvette Brasz SF50-54 7 18 25 2
Lee Wilson SF50-54 6 0 10 9 25 4 25
Janet Knight SF50-54 16 16 1
Elise Holditch SF50-54 5 8 13 2
Danielle St-Pierre SF50-54 3 2 0 8 13 4 13
Cindy Fong SF50-54 12 12 1
julie cairnie SF50-54 10 10 1
Anna Simone SF50-54 10 10 1
Andrea Medeiros SF50-54 9 9 1
Jackie Dupuis SF50-54 9 9 1
Adele Tesolin SF50-54 9 9 1
Linda Tremblay SF50-54 9 9 1
Darlene Peacock SF50-54 7 2 9 2
Sharon Bulmer SF50-54 8 1 9 2
Christine Minor SF50-54 9 9 1
Mary Ann Orzel SF50-54 8 8 1
Jane Freeman SF50-54 8 8 1
Joanne Francis SF50-54 8 8 1
Esther McEvoy SF50-54 8 8 1
Louise Veres SF50-54 8 8 1
Mary Anne Griepsma SF50-54 3 5 8 2
Franca Martino Harper SF50-54 7 7 1
Margaret Trias SF50-54 7 7 1
Josie Alessi SF50-54 7 7 1
Elizabeth Chan SF50-54 7 7 1
Christine Iemmolo SF50-54 6 6 1
Nancy Sardo SF50-54 6 6 1
Christine Au SF50-54 6 6 1
Doris Carbone SF50-54 6 6 1
Kelly Leslie SF50-54 6 6 1
Sherri Hackenbrook-Gibney SF50-54 0 0 6 6 3
Sherri Hackenbrook Gibney SF50-54 6 6 1
Lori Golka SF50-54 0 5 5 2
Reiko Tsunoda SF50-54 5 5 1
Lisa Hyde SF50-54 5 5 1
Chris Hicks SF50-54 5 5 1
Carolin VandenHaak SF50-54 4 4 1
Stacey Watson SF50-54 4 4 1
Wanda Allison SF50-54 4 4 1
Sherri Zielinski SF50-54 4 0 4 2
Cheryl Miller SF50-54 4 4 1
Natalie DeMelo SF50-54 3 3 1
Janet Budgell SF50-54 2 2 1
Jennifer Smith SF50-54 2 2 1
Lauretta Campbell SF50-54 1 1 1
Alice Veerman SF50-54 1 0 0 1 3
Barbara Whitaker SF50-54 0 0 1
Beth Rennison SF50-54 0 0 1
Angela Biljan SF50-54 0 0 1
Dawn Wegener SF50-54 0 0 1
Terri Hinsperger SF50-54 0 0 1
MONICA ERTL SF50-54 0 0 1
Lori Graves SF50-54 0 0 1
Silvana DiBellonia SF50-54 0 0 1
Janice Peters SF50-54 0 0 1
lianne fisher SF50-54 0 0 1
Lynne Karagias SF50-54 0 0 1
SUSAN OLAH SF50-54 0 0 0 2
Francine Yasko SF50-54 0 0 1
Sharon Cochrane SF50-54 0 0 1
Oksana Zaporzan SF50-54 0 0 1
Jayne Mallin SF50-54 0 0 1
Danielle St.Pierre SF50-54 0 0 1
alison fleming SF50-54 0 0 1
Wendy Fee SF50-54 0 0 1
Carmel Van Brussel SF50-54 0 0 1
Carrie Coolen SF50-54 0 0 1
Donna Proia SF50-54 0 0 1
Isobel Fraser SF50-54 0 0 1
Christina Cormier SF50-54 0 0 1
SF55-59
MARION COOK SF55-59 8 9 10 8 16 51 5 51
Penny Hackenbrook-Rogers SF55-59 5 7 10 10 32 4 32
Kim Marriott SF55-59 8 3 2 8 9 30 5 30
Shari Mann SF55-59 10 18 28 2
Sharon Hancock SF55-59 7 14 21 2
Larissa Chankseliani SF55-59 20 20 1
Pam Schmidt SF55-59 9 10 19 2
kim agostino SF55-59 9 10 19 2
Annette Noonan SF55-59 7 4 4 3 18 4 18
Megan McKee SF55-59 5 8 13 2
Barb MacDiarmid SF55-59 12 12 1
Marianne Lessard-Coutu SF55-59 10 10 1
Ellen Dennis SF55-59 10 10 1
Elaine Kachala SF55-59 10 10 1
Elaine Kelly SF55-59 2 8 10 2
Cathy Terreberry SF55-59 9 9 1
Cathy Skutovich SF55-59 9 9 1
Debbie Williamson SF55-59 9 9 1
Kary Reil SF55-59 8 8 1
Donna Lovie SF55-59 7 7 1
JUDY CHONG SF55-59 7 7 1
PAULINE WOODALL SF55-59 7 7 1
Karie Johnston SF55-59 6 6 1
Lois Edge SF55-59 6 6 1
Melanie Janzen SF55-59 6 6 1
Glenn Falconi SF55-59 6 6 1
Kay Reil SF55-59 6 6 1
LORI KENNEDY SF55-59 6 6 1
Diane Akerley SF55-59 5 5 1
kathy rodgers SF55-59 5 5 1
Michelle Dilella SF55-59 5 5 1
Lynda Tyler SF55-59 4 4 1
Debbie Kalvee SF55-59 4 4 1
Veronica TUCKER SF55-59 4 4 1
Catherine Richardson SF55-59 3 3 1
Sheila Ely SF55-59 3 3 1
JOAN DUNDAS SF55-59 3 3 1
Brenda Hutton SF55-59 2 2 1
Cathy White SF55-59 2 2 1
Cindy Dancer SF55-59 1 1 1
Nina Slack SF55-59 1 1 1
SF60-64
Debbie Toneguzzo SF60-64 10 10 10 10 20 60 5 60
Sandy Stewart SF60-64 10 8 9 16 10 53 5 53
Carol Francis SF60-64 6 8 4 6 14 9 47 6 47
Carol Menevissis SF60-64 5 7 12 24 3
Nancy Cole SF60-64 7 9 8 24 3
Mary Louise Kozak SF60-64 5 6 3 6 20 4 20
Gabriella DiSilvestre SF60-64 18 18 1
Lynn Kobayashi SF60-64 10 10 1
Diane Bezdikian SF60-64 10 10 1
Eleanor Kent SF60-64 9 9 1
Brenda Maher SF60-64 9 9 1
Edna Pybus SF60-64 9 9 1
Valerie Millar SF60-64 8 8 1
Pat Rouse SF60-64 8 8 1
Jennifer Knowles SF60-64 8 8 1
Carol Soo Lum SF60-64 7 7 1
JoAnne Black SF60-64 7 7 1
Anna-Lisa Mantesso SF60-64 7 7 1
linda Macklem SF60-64 6 6 1
Margaret Menzel SF60-64 5 5 1
Glenda Cameron SF60-64 5 5 1
Barbara Davis SF60-64 5 5 1
eileen keeping SF60-64 4 4 1
Joanne McDonald SF60-64 3 3 1
MARLENE HARRIS SF60-64 2 2 1
SF65-69
Susan Piper SF65-69 10 10 1
Suzanne Lawson SF65-69 10 10 1
WENDY JACKSON SF65-69 10 10 1
Liz Betts SF65-69 10 10 1
Karen Widmer SF65-69 9 9 1
SF70+
Diane Eller SF70+ 10 9 10 10 10 9 18 10 86 8 86
Bernardine Thompson SF70+ 8 8 9 7 8 8 16 8 72 8 72
Lynda Lemon SF70+ 10 10 9 10 20 59 5 59
Margaret Rolfe SF70+ 9 9 1
Mac Mackenzie SF70+ 9 9 1
Sharryn Oleskiw SF70+ 9 9 1
Jacqueline Long SF70+ 9 9 1
Wilma Johnson SF70+ 8 8 1
SM-14
ERIC CAMPBELL SM-14 10 10 20 2
DAVID Hetherton SM-14 3 9 12 2
Kade Marleau SM-14 10 10 1
Samuel Nolan SM-14 10 10 1
Adam Woehl SM-14 10 10 1
Chris Whitford SM-14 10 10 1
Theo Warren-Grechulk SM-14 10 10 1
Matthew Heide SM-14 10 10 1
Cole Arnold SM-14 9 9 1
Coe Hambly SM-14 9 9 1
Kristian Thomas SM-14 9 9 1
Roman Sardo SM-14 9 9 1
Luca Radtke-Harris SM-14 9 9 1
Rigil Jaum SM-14 9 9 1
Aidan Van Wely SM-14 9 9 1
Adriel Castellanos SM-14 8 8 1
Will Thies SM-14 8 8 1
Nathan Langlois SM-14 8 8 1
Curtis Whitlock SM-14 8 8 1
Xavier Moccio SM-14 8 8 1
Reese Arnold SM-14 8 8 1
aidan thombs SM-14 8 8 1
Carson Stolk SM-14 7 7 1
Sebastien Moccio SM-14 7 7 1
Frankie Adzijevich SM-14 7 7 1
Carter Watts SM-14 7 7 1
William Cochrane SM-14 7 7 1
Quinn Kraus SM-14 7 7 1
Maxwell Budgell SM-14 6 6 1
Aiden Heikoop SM-14 6 6 1
Owen Van Tuyl SM-14 6 6 1
Jack Maskell SM-14 6 6 1
Kai Sulentic SM-14 6 6 1
Timothy Cairnie-Richardson SM-14 6 6 1
COLTON ROSS SM-14 5 5 1
William Cairnie-Richardson SM-14 5 5 1
Conner Sunday SM-14 5 0 5 2
Kai Mailow SM-14 5 5 1
Sage Sulentic SM-14 4 4 1
Matthew Sorley SM-14 4 4 1
Jake Mailow SM-14 4 4 1
Rocco Di Paola SM-14 3 3 1
Benjamin Sorley SM-14 2 2 1
Lucas Cino SM-14 2 2 1
Evan Wolaniuk SM-14 1 1 1
Ryan Gaylord SM-14 1 1 1
Ethan Loyst SM-14 0 0 1
Eton Binfield SM-14 0 0 1
Griffin Marshall SM-14 0 0 1
Lucas Murray SM-14 0 0 1
Justin Moraal SM-14 0 0 1
James Bullough SM-14 0 0 1
David Vander Kolk SM-14 0 0 1
Max Zakharenko SM-14 0 0 1
owen daniel SM-14 0 0 1
Cam Rutledge SM-14 0 0 1
Matthew Toohey SM-14 0 0 1
Tristan Irish SM-14 0 0 1
joshua Vanmaanen SM-14 0 0 1
Justin Campbell SM-14 0 0 1
Matthew Bullough SM-14 0 0 1
Zain Ahmed SM-14 0 0 1
Simon Middleton SM-14 0 0 1
Stuart Gallagher SM-14 0 0 1
Braiden Earls SM-14 0 0 1
Joseph Cino SM-14 0 0 1
Owen Millar SM-14 0 0 1
Tyler Foxcroft SM-14 0 0 1
carson Chaisson SM-14 0 0 1
Michael Armenti SM-14 0 0 1
Jack Ryan SM-14 0 0 1
Andrew Orzel SM-14 0 0 1
Aaron Adzijevich SM-14 0 0 1
Brandon Bullough SM-14 0 0 1
Matthew Murray SM-14 0 0 1
Johnny Kamendy SM-14 0 0 1
SM15-19
Carter Rudge SM15-19 10 9 10 10 39 4 39
Jordan Leblanc SM15-19 8 18 8 34 3
Justyn White SM15-19 20 20 1
Ethan Loucks SM15-19 10 10 1
Kieran L'Abbe SM15-19 10 10 1
Liam Hamilton SM15-19 10 10 1
Tristan Rowthorn SM15-19 9 9 1
Ethan Moulds SM15-19 9 9 1
Raimondo Aceti SM15-19 9 9 1
Donny Bagozzi SM15-19 9 9 1
Ming Scott SM15-19 9 9 1
Jakob Ribaric SM15-19 8 8 1
Ethan Hammond-Srsan SM15-19 8 8 1
Aidan Shirton SM15-19 7 7 1
Ethan Coote SM15-19 7 7 1
Adrian Hucal SM15-19 6 6 1
Cameron Bishop SM15-19 5 5 1
Gavin McLeod SM15-19 4 4 1
SM20-24
Jeremy Mol SM20-24 10 9 10 29 3
Stephen Andersen SM20-24 20 20 1
Jelmer van den Hadelkamp SM20-24 10 10 20 2
Eric Wynands SM20-24 10 10 1
Josh Warkentin SM20-24 10 10 1
Alex Ball SM20-24 10 10 1
Justin O'Brien SM20-24 10 10 1
Rob Asselstine SM20-24 9 9 1
Martin Stachowiak SM20-24 9 9 1
Spencer croft SM20-24 9 9 1
Ben Beuttenmiller SM20-24 9 9 1
Theo Slaman SM20-24 9 9 1
Owen Botelho SM20-24 8 8 1
Michael Brown SM20-24 8 8 1
Andrew Scotland SM20-24 8 8 1
Chris Balestrini SM20-24 8 8 1
Nick Hann SM20-24 8 8 1
SHAWN ALLISON SM20-24 7 7 1
Lucas salazer-reid SM20-24 7 7 1
Brendon Sanders SM20-24 7 7 1
Ruby Spencer SM20-24 6 6 1
Dustin Corey SM20-24 6 6 1
Daniel Burke SM20-24 5 5 1
Johnny Hutton SM20-24 5 5 1
Kenny McLeod SM20-24 4 4 1
SM25-29
Shamus LaForge SM25-29 2 9 9 9 7 18 54 6 54
Mike Mackett SM25-29 10 8 10 28 3
Christian DeAngelis SM25-29 8 20 28 2
Neil Lancia SM25-29 3 6 16 25 3
Tyler Riehl SM25-29 4 8 7 19 3
Matthew Wyatt SM25-29 9 5 14 2
Paolo Di Tullio SM25-29 14 14 1
Joseph Vitucci SM25-29 12 12 1
Stephen Adams SM25-29 6 6 12 2
Brendan Hancock SM25-29 10 10 1
Shane Rowe SM25-29 10 10 1
Patrick MacKinnon SM25-29 10 10 1
David Rintjema SM25-29 10 10 1
Anthony De Vito SM25-29 10 10 1
Jamie Wells SM25-29 10 10 1
Kevin Moore SM25-29 10 10 1
Matt Greenfield SM25-29 9 9 1
Michael Rochus SM25-29 9 9 1
Eric Rak SM25-29 8 8 1
Matthew Butters SM25-29 8 8 1
Jordan Heckman SM25-29 8 8 1
Matt Melnik SM25-29 7 7 1
Simon Pieta SM25-29 7 7 1
Robert Baraniecki SM25-29 7 7 1
Ryan Weinberger SM25-29 6 6 1
Sean Patrick SM25-29 6 6 1
Zachary Di Sabatino SM25-29 6 6 1
Matth Westacott SM25-29 5 5 1
Tyler Black SM25-29 5 5 1
Nick Stansbury SM25-29 5 5 1
Rob Dennis SM25-29 4 4 1
Jesse Izzo SM25-29 4 4 1
Ryan LeBlanc SM25-29 4 4 1
Patrick Jenksinson SM25-29 3 3 1
Ryan Giesbrecht SM25-29 3 3 1
Ralph Miller SM25-29 3 3 1
Ben Asselstine SM25-29 2 2 1
Jordan Martin SM25-29 2 2 1
Spencer McDonald SM25-29 2 2 1
Cally Dixon SM25-29 1 1 1
Cain Schonewille SM25-29 1 1 1
Justin Nelmes SM25-29 0 0 1
Steve Adams SM25-29 0 0 1
Michael Czaplicki SM25-29 0 0 1
Zach Santry SM25-29 0 0 1
Dustin Giesbrecht SM25-29 0 0 1
SM30-34
Kris Van Schyndel SM30-34 10 8 10 18 46 4 46
Kevin Donak SM30-34 20 20 1
Nick Andrusko SM30-34 8 9 17 2
brian klein-horsman SM30-34 10 7 17 2
Jason Profetto SM30-34 16 16 1
Kevin Bialkowski SM30-34 9 7 16 2
Michael Savatteri SM30-34 14 14 1
Saeid Azimi SM30-34 12 12 1
Matthew Sidders SM30-34 10 10 1
Greg Galloway SM30-34 10 10 1
Michael Thomas SM30-34 10 10 1
Greg Brunet SM30-34 10 10 1
Tuan Kiet Huynh SM30-34 10 10 1
Alexi Menjivar SM30-34 9 9 1
Ashley Viljoen SM30-34 9 9 1
Andrew Ireland SM30-34 9 9 1
Aaron D'Amico SM30-34 9 9 1
kevin barby SM30-34 9 9 1
Aaron Walsh SM30-34 0 8 8 2
Michael Deinhart SM30-34 8 8 1
Dane DeMan SM30-34 8 8 1
Luke Reidy SM30-34 7 7 1
Jesse Lamothe SM30-34 7 7 1
Mitch Robichaud SM30-34 7 7 1
Dave Clancy SM30-34 4 3 7 2
Robert Shannon SM30-34 6 6 1
Jeffrey Holmes SM30-34 0 6 6 2
Alex Ozer SM30-34 6 6 1
Ken Tsang SM30-34 6 6 1
Nicholas Rhindress SM30-34 5 5 1
Daniel Struyk SM30-34 5 5 1
Sean Kelly SM30-34 5 5 1
Brad Flynn SM30-34 5 5 1
Jordan Pare SM30-34 4 4 1
Matthew Oliveira SM30-34 4 4 1
Justin Roth SM30-34 4 4 1
Shawn Moulden SM30-34 3 3 1
Patrick Bunker SM30-34 2 2 1
Mark Brien SM30-34 2 2 1
Matt Agro SM30-34 1 1 1
Lou Chang SM30-34 0 0 1
Brian Klein SM30-34 0 0 1
Joel Barnard SM30-34 0 0 1
Daman Bajwa SM30-34 0 0 1
SM35-39
Jeff Baker SM35-39 9 7 10 6 5 9 20 10 76 8 76
Jeff Allison SM35-39 8 0 5 2 3 3 14 7 42 8 42
Joe Giacomelli SM35-39 5 7 4 18 34 4 34
Ryan Niclasen SM35-39 9 10 7 26 3
Jeff Rowthorn SM35-39 10 10 20 2
Ryan Ibay SM35-39 1 6 4 9 20 4 20
Daniel Profetto SM35-39 0 16 16 2
Simon Milavec SM35-39 12 12 1
Frank Pearson SM35-39 10 10 1
Brendan Quinn SM35-39 2 8 10 2
Ryan Mcmullen SM35-39 10 10 1
Stephan de Wit SM35-39 10 10 1
Collin Elion SM35-39 9 9 1
Josh Turner SM35-39 9 9 1
Nick Allen SM35-39 9 9 1
Derek Myke SM35-39 9 9 1
Gary Ricketts SM35-39 8 8 1
Colin Wade SM35-39 8 8 1
Arthur Casement SM35-39 8 8 1
Dan Dakin SM35-39 8 8 1
Brian Langlois SM35-39 8 8 1
Nick Ridpath SM35-39 8 8 1
Scott Paul SM35-39 7 7 1
Adam Buch SM35-39 7 7 1
Kevin Wong SM35-39 7 0 7 2
David Belanger SM35-39 6 6 1
Peter Hart SM35-39 6 6 1
Nick Stoehr SM35-39 6 6 1
andrew halasz SM35-39 6 6 1
Nathan Howells SM35-39 5 5 1
Jesse Griffin SM35-39 5 5 1
joseph giannola SM35-39 4 4 1
Joel Luska SM35-39 4 4 1
Jeremy Strampel SM35-39 4 4 1
Cliff Bragg SM35-39 3 3 1
Bill Waddell SM35-39 3 3 1
Tim Ribaric SM35-39 2 0 2 2
Patrick Ryan SM35-39 2 2 1
David Gonzalez SM35-39 1 1 1
Ryan Howard SM35-39 1 1 1
Ronan Carroll SM35-39 1 1 1
Bill Durand SM35-39 0 0 1
Mat Siscoe SM35-39 0 0 1
Bradley Bullough SM35-39 0 0 1
Bryce Walker SM35-39 0 0 1
Bryan Clancy SM35-39 0 0 1
Chris Hoy SM35-39 0 0 1
Andrew Newman SM35-39 0 0 0 2
Mike Foxcroft SM35-39 0 0 1
Marc Ducharme SM35-39 0 0 1
Frank MacEwen SM35-39 0 0 1
Nelson Carvalho SM35-39 0 0 1
Steven Tomlinson SM35-39 0 0 1
Grant Clark SM35-39 0 0 1
Nathan Ewen SM35-39 0 0 1
Hugh Newell SM35-39 0 0 1
Jon Van Tuyl SM35-39 0 0 1
Jeff Gaylord SM35-39 0 0 1
Riley Huibers SM35-39 0 0 1
Christopher Conley SM35-39 0 0 1
Bryan March SM35-39 0 0 1
SM40-44
Chris Church SM40-44 10 6 8 8 8 7 18 10 75 8 75
Darren Madill SM40-44 9 5 7 6 7 4 14 9 61 8 61
Marty Mako SM40-44 9 9 9 9 36 4 36
Mike McNeil SM40-44 10 20 30 2
Incredible Hulk SM40-44 16 16 1
Dave Wright SM40-44 12 12 1
Sam West SM40-44 10 10 1
Josh Castleman SM40-44 10 10 1
Robert McGill SM40-44 10 10 1
DAVID Hetherton SM40-44 5 5 10 2
Geoff Veldman SM40-44 10 10 1
Jarek Pachocki SM40-44 10 10 1
VAUGHN RIDLEY SM40-44 10 10 1
David Veeneman SM40-44 9 9 1
Jason Howes SM40-44 3 6 9 2
william mckirdy SM40-44 9 9 1
Todd Brunning SM40-44 8 8 1
Brian Schwandt SM40-44 8 8 1
HENRY BADA SM40-44 8 8 1
Eric Moccio SM40-44 1 7 8 2
BRAD BOUCHER SM40-44 8 8 1
Joel Obien SM40-44 8 8 1
Sun Myung Ok SM40-44 8 8 1
Jay Burdon SM40-44 7 7 1
Ryan Tibbs SM40-44 7 7 1
EVANS UBAGA SM40-44 7 7 1
Ted Johnson SM40-44 6 6 1
Avi Hollo SM40-44 2 4 6 2
Ryan Brain SM40-44 6 6 1
Jon Davis SM40-44 6 6 1
John McKenzie SM40-44 5 5 1
Brent Pauli SM40-44 5 5 1
Ryan Kelly SM40-44 5 5 1
Stephen Hancock SM40-44 0 4 4 2
Nehlan Binfield SM40-44 4 4 1
Paul Clark SM40-44 4 4 1
Rob Emery SM40-44 3 3 1
Gino D'Aloisio SM40-44 3 3 1
James Gray SM40-44 3 3 1
Kevin Philp SM40-44 3 3 1
Clark Bernat SM40-44 1 2 3 2
Davis Armenti SM40-44 2 2 1
Harold Flikkema SM40-44 2 2 1
jason tatti SM40-44 0 1 0 1 3
jerod vanmaanen SM40-44 1 1 1
Don Anderson SM40-44 0 0 1
Jeff Marshall SM40-44 0 0 1
Christopher Richard SM40-44 0 0 1
Mike Sharpe SM40-44 0 0 1
Richard Startek SM40-44 0 0 1
Jason Nguyen SM40-44 0 0 1
John Stirpe SM40-44 0 0 1
Chris Watts SM40-44 0 0 1
Jeremy Gamble SM40-44 0 0 1
Josh Keus SM40-44 0 0 1
John Murray SM40-44 0 0 1
kevin johnson SM40-44 0 0 1
Bill Snow SM40-44 0 0 1
Coby Hawkins SM40-44 0 0 1
Brent Craig SM40-44 0 0 1
William Wang SM40-44 0 0 0 2
Kevin Gilchrist SM40-44 0 0 1
Shannon Zussino SM40-44 0 0 1
Dan Kennedy SM40-44 0 0 1
SM45-49
Ciaran Murray SM45-49 6 9 9 4 12 10 50 6 50
Chris Campbell SM45-49 8 10 10 20 48 4 48
Michael Garcia SM45-49 3 6 7 18 34 4 34
Steve Zaporzan SM45-49 7 7 9 23 3
Kevin Pedersen SM45-49 9 5 8 22 3
Charles Scott SM45-49 8 10 18 2
Ed MacNeil SM45-49 8 1 8 17 3
Mark MacDiarmid SM45-49 16 16 1
Richard Zagrodzki SM45-49 0 9 7 16 3
mark mcintosh SM45-49 0 7 8 15 3
Doug Ferrier SM45-49 14 14 1
GARY TORRAVILLE SM45-49 8 0 2 0 3 13 5 13
MICHAEL BARRAND SM45-49 0 10 10 2
chris jocelyn SM45-49 10 10 1
Ekholm Whyte SM45-49 10 10 1
Mike Morabito SM45-49 10 10 1
Ken Mann SM45-49 10 10 1
James Moulds SM45-49 9 9 1
Trevor Thom SM45-49 9 9 1
Jamie Cormier SM45-49 8 8 1
Jeff Robinson SM45-49 2 5 7 2
Kyle Howlett SM45-49 7 7 1
Paul Bastel SM45-49 6 6 1
Jamie Williams SM45-49 6 6 1
Brendan Neil SM45-49 6 6 1
jamie anskis SM45-49 5 5 1
fernando morales SM45-49 5 5 1
Daryl Keays SM45-49 5 5 1
Joel Parkes SM45-49 4 4 1
Thomas Nolan SM45-49 4 4 1
Tom Farr SM45-49 4 4 1
Darren Clarke SM45-49 4 4 1
Jean-Francois Lamarche SM45-49 3 3 1
RICK RACIOPPO SM45-49 3 3 1
Scott Street SM45-49 2 2 1
Eddy Pybus SM45-49 2 2 1
Jason Wybrew SM45-49 1 1 1
Craig McPhail SM45-49 1 1 1
Rob Grenier SM45-49 0 0 1
Andy Onuszko SM45-49 0 0 1
Steve Jennings SM45-49 0 0 1
Rob Rapiti SM45-49 0 0 1
Jason Church SM45-49 0 0 1
John Fil SM45-49 0 0 1
David Franks SM45-49 0 0 1
Chris Patterson SM45-49 0 0 1
Rodney Smilsky SM45-49 0 0 1
Ken Schonewille SM45-49 0 0 1
SM50-54
Ernest Biktimirov SM50-54 10 8 10 7 10 45 5 45
Colin Tougher SM50-54 6 18 24 2
Kevin Gibney SM50-54 3 5 14 22 3
steve Knight SM50-54 20 20 1
Domenic DeAngelis SM50-54 16 16 1
Steve Favrin SM50-54 10 10 1
Mark Adams SM50-54 10 10 1
Jeffrey Mailow SM50-54 10 10 1
Darryl Rowan SM50-54 10 10 1
John Orzel SM50-54 10 10 1
Len Stolk SM50-54 9 9 1
Ken Leslie SM50-54 9 9 1
Scott Bolton SM50-54 9 9 1
Stephen Soo Lum SM50-54 9 9 1
Sandro D'Angelo SM50-54 9 9 1
Thomas Hunter SM50-54 9 9 1
Bill Schmidt SM50-54 6 3 9 2
Mike Cummings SM50-54 9 9 1
Sean Green SM50-54 8 8 1
David Carmichael SM50-54 8 8 1
Robert Otto SM50-54 8 8 1
paul battista SM50-54 8 8 1
Robert Sergnese SM50-54 8 8 1
Robert Budgell SM50-54 7 7 1
Mike Adzijevich SM50-54 7 7 1
Lee Granitto SM50-54 7 7 1
Allan Dupuis SM50-54 6 6 1
John Lewitzky SM50-54 6 6 1
Willy Siebert SM50-54 5 5 1
Dave Collins SM50-54 5 5 1
Bob Bosiljevac SM50-54 5 5 1
David Mitchell SM50-54 4 4 1
Andy Pierce SM50-54 4 4 1
Paul Galan SM50-54 4 4 1
Paul Davidson SM50-54 4 4 1
Neil Oliver SM50-54 3 3 1
John Pauling SM50-54 2 2 1
Rick Hein SM50-54 2 2 1
JAMES TUCKER SM50-54 2 2 1
Alex (aka NIK) Nikolajevich SM50-54 1 1 1
William Bamford SM50-54 1 1 1
Bill Steed SM50-54 1 1 1
Glenn Divers SM50-54 0 0 1
Gary Crompton SM50-54 0 0 1
Greg Gowing SM50-54 0 0 1
Brian Aebig SM50-54 0 0 1
SM55-59
Paul Barton SM55-59 9 10 10 20 10 59 5 59
Michael Curley SM55-59 7 10 8 25 3
MARIO GRANITTO SM55-59 4 4 5 9 22 4 22
Scott Gaye SM55-59 18 18 1
Edward Chau SM55-59 8 8 16 2
Patrick Griepsma SM55-59 7 9 16 2
Bill Whyte SM55-59 16 16 1
Eric Cameron SM55-59 6 8 14 2
Kevin Hutchinson SM55-59 5 7 12 2
Stephen Jones SM55-59 10 10 1
John Willett SM55-59 10 10 1
Dave Harrison SM55-59 10 10 1
Michael Power SM55-59 9 9 1
Paul Root SM55-59 9 9 1
CARL VAN VEEN SM55-59 9 9 1
terry kotwa SM55-59 3 6 9 2
Brian Baetz SM55-59 8 8 1
Brian Holditch SM55-59 1 7 8 2
Tony Parisi SM55-59 2 6 8 2
Steven Fisher SM55-59 8 8 1
Carl VanVeen SM55-59 7 7 1
Mark Sargeson SM55-59 7 7 1
Keith Mantesso SM55-59 6 6 1
Kevin Devine SM55-59 6 6 1
Francis Russell SM55-59 6 6 1
Ed Zylstra SM55-59 2 4 6 2
Bill White SM55-59 5 5 1
bill woodcox SM55-59 5 5 1
Glenn Allison SM55-59 5 5 1
Wilf Unruh SM55-59 4 4 1
Carlo Mazzotti SM55-59 0 3 3 2
Raymond Di Gregorio SM55-59 3 3 1
John Di Pelino SM55-59 3 3 1
Bruce McKinney SM55-59 2 2 1
John Rennison SM55-59 1 1 1
Koji Tsunoda SM55-59 1 1 1
Joseph Sullivan SM55-59 0 0 1
Melissa Bone SM55-59 0 0 1
Carol Menevissis SM55-59 0 0 1
Nwachukwu Nwebube SM55-59 0 0 1
Mark Everitt SM55-59 0 0 1
Mike Hicks SM55-59 0 0 1
SM60-64
Chris King SM60-64 10 7 8 9 8 14 56 6 56
Nick Houston SM60-64 9 6 6 5 7 12 45 6 45
Barry Vaux SM60-64 8 9 10 27 3
Andrew Novini SM60-64 20 20 1
Zenek Zielinski SM60-64 10 10 20 2
Robert Shellington SM60-64 10 9 19 2
Duncan McCallum SM60-64 18 18 1
Mike MacNeil SM60-64 16 16 1
Dermot Holwell SM60-64 10 10 1
Daniel Melnik SM60-64 9 9 1
Marcel Faulkner SM60-64 9 9 1
Greg O'Neil SM60-64 8 8 1
Lawrence Quinlan SM60-64 7 7 1
Larry Kent SM60-64 7 7 1
Tom Newell SM60-64 6 6 1
Lyle Worobec SM60-64 6 6 1
Audrius Stonkus SM60-64 5 5 1
Barry O'Connor SM60-64 5 5 1
Alan Kwiecien SM60-64 4 4 1
Ron Kore SM60-64 4 4 1
Bill Slack SM60-64 3 3 1
SM65-69
michael reidy SM65-69 10 10 10 10 40 4 40
William Coleman SM65-69 8 10 20 38 3
Terence Creatchman SM65-69 18 18 1
George Prins SM65-69 8 9 17 2
kenneth chaney SM65-69 10 6 16 2
Ron Grigg SM65-69 6 8 14 2
Len Amos SM65-69 3 7 10 2
morrison reid SM65-69 10 10 1
Harry Kort SM65-69 9 9 1
Ray Tucker SM65-69 9 9 1
Terry Fraser SM65-69 9 9 1
Wray McLean SM65-69 9 9 1
alan thompson SM65-69 9 9 1
Michael Moulden SM65-69 9 9 1
Terrence Creatchman SM65-69 8 8 1
Ken Nichols SM65-69 8 8 1
sam keeping SM65-69 7 7 1
Tom Pirocchi SM65-69 7 7 1
ROBB ANDERSON SM65-69 7 7 1
Jim Morrison SM65-69 5 5 1
Joe Edge SM65-69 4 4 1
Doug Flis SM65-69 2 2 1
Ernest Widmer SM65-69 1 1 1
SM70+
Denis Kennedy SM70+ 9 9 10 20 48 4 48
Don McMaster SM70+ 10 7 7 8 9 41 5 41
Roger Paradis SM70+ 8 8 16 2
Duncan Mounsey SM70+ 6 9 15 2
Mitch Trimble SM70+ 10 10 1
Andrew Bell SM70+ 10 10 1
Roy Collins SM70+ 10 10 1
Nathaniel Demeter SM70+ 10 10 1
Darryl Fry SM70+ 9 9 1
Eckhard Kries SM70+ 9 9 1
Adrian Peters SM70+ 8 8 1
Edward Szymczyk SM70+ 8 8 1
David Willett SM70+ 7 7 1
John Carroll SM70+ 7 7 1
james blakeley SM70+ 6 6 1
Gerry Repple SM70+ 6 6 1